Search form

Uək Mɨn 14:8

Pol mɨne Panəpəs əpəha Listra

8Kəni əha Listra, suah kəti əha ikɨn. Nian təmair mətəu nəhlkɨn mil kəmuəpaiu təruru naliuəkiən, təmətəharəg əmə, kəni in təmətəharəg əha ikɨn