Search form

Uək Mɨn 15:23

23Kəni kəmotəfən nauəuə kəm lah məmə okotos məhuvən. Nauəuə tətəni məmə,

“Itɨmah aposɨl mɨn mɨne eldə mɨn rəha niməfaki, itɨmah piatɨmah u itəmah. Iəkotəni təuvɨr kəm təmah əpəha Antiok, mɨne Sɨriə, mɨne Silisiə u Nanihluə mɨn, mətəu rəueiu nɨnəhuva piatɨmah mɨn.