Search form

Uək Mɨn 15:6

Aposɨl mɨn mɨne nətəmi asoli mɨn kəmotəghati əpəha Jerusɨləm

6Kəni aposɨl mɨn mɨne eldə mɨn rəha niməfaki kəmotəharəg məutəghati e nəniən əha.