Search form

Uək Mɨn 18:1

Pol təmuvən Korən

1Uərisɨg e natimnati mɨn əha, Pol təmiet əha Atens, muvən e taun pɨsɨn kəti mɨn, nərgɨn u Korən. Taun mil əha kətuatɨg e nɨtəni Akaiə.