Search form

Uək Mɨn 18:14

14Kəni Pol təməhtul məmə otəghati, mətəu Kalio təməni=pən kəm lah məmə, “Nətəm Isrel. Otətəlɨg-to. Okəmə nati u in nati kəti təsəhruahruiən, uə təsɨtəu-pəniən lou, itəmah nɨnotəhrun rəkɨs məmə iəkəkeikei mətəu nəghatiən rəhatəmah.