Search form

Uək Mɨn 18:18

Pol təmɨtəlɨg Antiok əpəha Sɨriə

18Pol təmatɨg nian tepət əpəha Korən ilah piatah mɨn. Kəni uərisɨg təpəh ilah muvən Kegkriə. Aupən Pol təmol nəniəskasɨkiən kəti kəm Uhgɨn, kəni ikɨn əha in təmətei nəuanun matol naunun nəniəskasɨkiən lan rəhan. Kəni in təmos mɨn negəu kəti ikɨn əha mɨtəlɨg=pa Sɨriə. Kəni Prisilə mɨne Akuilə kəmuɨtəu=pən in.