Search form

Uək Mɨn 18:22

22Nian Pol təmuva e taun əha Sisəriə, kəni muvari. Kəni maliuək muvən məmə oteruh nətəmi rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm. Kəni uərisɨg, tɨtəlɨg=pa mɨn əpəha Antiok.