Search form

Uək Mɨn 18:23

23Təmatɨg nəuvetɨn ikɨn əha, kəni miet mɨn maliuək muvən=pən əpəha Kəlesiə mɨne Fritiə ikɨn matem əskasɨk nətəmi rəha Iesu.