Search form

Uək Mɨn 18:24

Apolos təmuvən Efəsɨs mɨne Korən

24Kəni suah kəti təmuva əpəha Efəsɨs, in iətəm Isrel kəti, nərgɨn u Apolos. In təmair əpəha Aleksantriə, kəni in iətəm təuvɨr kəti rəha nəghatiən, kəni məhrun vivi mɨn nəghatiən mɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn.