Search form

Uək Mɨn 18:26

26Kəni in təmətəni əskasɨk nəghatiən rəha Uhgɨn əpəha e nimə rəha nuhapumɨniən rəha nətəm Isrel. Nian Prisilə mɨne Akuilə kəmuətəu in, kəmiet mɨhluvən əpəha e rəhalau nimə, kəni muəni pətɨgəm vivi kəm in suaru rəha Uhgɨn, kəni təmətəlɨg vivi.