Search form

Uək Mɨn 18:3

3Uək rəhan rəha nosiən məni təhmen əmə e uək rəhalau. Ilahal nətəmi rəha nəhliən nima tapolɨn. Kəni təmatɨg ilahal min ilau, kəni mahlol pəti uək.