Search form

Uək Mɨn 18:8

8Kəni Krɨspəs u in tətarmənɨg e nimə əha, in mɨne rəhan mɨn, ilah kəmotəhatətə e Iərmənɨg. Kəni nətəm Korən tepət mɨn kəmotətəu nəghatiən rəha Pol, kəni kəmotəhatətə e Iesu, kəni kol bəptais e lah.