Search form

Uək Mɨn 18:9

9Kəni nian kəti lapɨn, Pol təmeruh nati kəti təhmen e nəməhlairiən. E nəməhlairiən əha, Iərmənɨg təməghati kəm in məmə, “Səgɨniən. Uvən məni pətɨgəm rəhak nəghatiən məsəmeigiən,