Search form

Uək Mɨn 19:2

2Kəni təmətapuəh o lah məmə, “?Təhro? ?Narmɨn Rəha Uhgɨn tɨnuva məriauəh mətatɨg e təmah nian nəmotəhatətə e Iesu, uə kəpə?”

Kəni kəmotəni=pən kəm in məmə, “Itɨmah iəməsotətəu agɨniən məmə nati kəti mɨn əha ikɨn Narmɨn Rəha Uhgɨn.”