Search form

Uək Mɨn 19:3

3Kəni Pol təmətapuəh o lah məmə, “?Mətəu kəmol bəptais əhro lanu e təmah?”

Kəni kəmotəni=pən kəm in məmə, “Kəmol bəptais e tɨmah e noliən bəptais iətəm Jon təmatol.”