Search form

Uək Mɨn 2:34

34Kig Tefɨt təməsuvəniən e Negəu e Neai təhmen e Iesu. Kəni Tefɨt təməsəghati aruiən lan nian in təməni nəghatiən mɨn əha məmə,

‘Iərmənɨg. Ik Iərmənɨg rəhak. Uhgɨn Iərmənɨg təni kəm ik məmə, “Əharəg e nɨkalɨk maru, ikɨn imə nɨsiaiən mɨne nəsanəniən, mətəhtahnin.