Search form

Uək Mɨn 2:37

Nətəmimi tepət kəmotəni nɨpəhriəniən e Iesu

37Nəghatiən u rəha Pitə təmek pəhriən nɨkilah kəni nɨkilah təpəou. Kəni kəmotətapuəh o Pitə mɨne aposɨl mɨn rəfin məmə, “Piatɨmah mɨn. ?Oiəkotəhro lanu?”