Search form

Uək Mɨn 2:8

8?Təhro əpəha kitah rəfin kəutətəu rəhatah nəghatiən mɨn ilah kəutəni?