Search form

Uək Mɨn 20:17

Pol təmauiəhruin nətəmi asoli mɨn rəha niməfaki əpəha Efəsɨs

17Kəni nian iəməhuvari əpəha Maelitəs, Pol təmahli=pən nəghatiən əpəha Efəsɨs məmə eldə mɨn rəha niməfaki mə okəhuva-to moteh in.