Search form

Uək Mɨn 21:20

20Nian kəmotətəu nəghatiən əha, ilah rəfin nɨkilah təmagiən, kəni motəni-vivi Uhgɨn.

Kəni motəni=pən kəm Pol məmə, “Piak. Ik nɨnəhrun rəkɨs məmə rəueiu əha nətəm Isrel təhmen e tausɨn tepət kɨnotəhrun Iesu, kəni ilah rəfin kəutaskəlɨm pɨk Lou rəha Mosɨs.