Search form

Uək Mɨn 22:10

10Kəni iəkətapuəh ohni məmə, ‘?Iərmənɨg, iəkəhro lanu əha rəueiu?’

“Kəni Iərmənɨg təni=pa kəm iəu məmə, ‘Əhtul maliuək muvən əpəha Təmaskɨs. Kəni suah kəti əha ikɨn əha, in otəni=pɨnə kəm ik natimnati rəfin iətəm Uhgɨn tɨnəni rəkɨs məmə ik onəkol.’