Search form

Uək Mɨn 22:8

8“Kəni iəkəmə, ‘?Mətəu Iərmənɨg ik pəh?’

“Kəni təni məmə, ‘Iəu Iesu, iətəm Nasərɨt u iətəm ik natol tərah lan.’