Search form

Uək Mɨn 23:34

34Nian kəpmən u təmafin nauəuə, kəni mətapuəh o Pol məmə, “?Ik iətəm iə?”

Kəni Pol təməni məmə, “Iəu iətəm e profens rəha Silisiə.”