Search form

Uək Mɨn 23:9

9Mətəu-inu o nati əha, ilah kəmotagət pɨk ohni. Kəni nəghatiən rəhalah təməri muvən ilɨs.

Kəni nəgətun mɨn nəuvein rəha Lou u Farəsi mɨn, kəmotəni əskasɨk məmə, “Itɨmah iəsoteruh-pəniən nəghatiən tərah kəti mɨne e suah u. Nəmə təhro nɨpəhriəniən məmə narmɨn kəti uə agelo kəti təməghati kəm in.”