Search form

Uək Mɨn 25:13

Pol təməhtul aupən e Kig Herot Akripə Tu

13Nian nəuvein mɨn təmuva muvən, kəni Kig Herot Akripə Tu mɨne nəuvɨnɨn nərgɨn u Pernis, ilau kəmuəsəu-pah Sisəriə məmə okueruh Festəs muəni təuvɨr kəm in.