Search form

Uək Mɨn 26:12

Pol təməni pətɨgəm rəhan nuvaiən o Iesu

(Uək 9:1-19; 22:6-16)

12Kəni Pol təmətəkeikei mətəni məmə, “Nian kəti iəmatuvən əpəha Təmaskɨs məmə iəkol nati əha. Pris asoli mɨn kəmotegəhan lak, kəni motəni əskasɨk kəm iəu məmə iəkəkeikei mol, kəni motahli=pən iəu e nərgɨlah.