Search form

Uək Mɨn 26:24

Pol təmalkut məmə Kig Akripə otəni nɨpəhriəniən e Iesu

24Nian Pol təmətəghati əhanəh, Festəs təmagət əfəməh lan məmə, “!Pol ik nɨnətalməli! Rəham nəhruniən tɨnəfəməh pɨk agɨn, kəni rəueiu əha rəhm-kapə nətəlali!”