Search form

Uək Mɨn 28:26

26‘Uvən məni pətɨgəm kəm nətəmi mɨn əha məmə iəu Uhgɨn iatəni məmə,

“Onəutətəu məutətəu məutətəu,

mətəu ko nəsotəhruniən nian kəti mɨne.

Kəni onəkoteruh mauteruh mauteruh,

mətəu ko nəsotəhruniən nian kəti mɨne.”