Search form

Uək Mɨn 3:11

Pitə təməghati kəm nətəmimi əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn

11Nian təmətəhkul=pən e Pitə mɨne Jon, nətəmimi rəfin narmɨlah təmiuvɨg ohni, kotaiu məhuva məmə okotafu e lahal əha nəuvetɨn kəti e Nimə Rəha Uhgɨn u kətəni məmə Fərantə rəha Kig Solomən.