Search form

Uək Mɨn 3:12

12Nian Pitə təmeruh ilah, kəni təni=pən kəm lah məmə, “Nətəm Isrel. ?Təhro narmɨtəmah tatiuvɨg pɨk o nati apɨspɨs u? ?Nauteruh itɨmahal nɨkitəmah təhti məmə itɨmlau iətəmi asim mil keiu iəmol vi suah u e nəsanəniən əmə rəhatɨmlau? !Kəpə!