Search form

Uək Mɨn 3:16

16“Suah u iətəmi itəmah nauteruh motəhrun, in təməsanən əmə mətəu-inu itɨmah iəutəhatətə e Iesu mɨne nəsanəniən rəhan. In nəsanəniən rəha Iesu mɨne nəhatətəiən iətəm təməfa kəm tɨmah təmol vi suah u, kəni itəmah rəfin nəmoteruh.