Search form

Uək Mɨn 3:18

18Mətəu suaru u inu rəha Uhgɨn o noliən rəhan nəghatiən u in təməni aupən, tɨnuva mɨnol nɨpəhriəniən lan. E nəghatiən rəha iəni mɨn rəhan, in təməni rəkɨs məmə rəhan Krɨsto iətəm təməni rəkɨs aupən məmə otahli=pa, in otəkeikei mətəu nahməiən e nɨpətɨn.