Search form

Uək Mɨn 3:22

22“Kəni iəni asoli Mosɨs təməni pətɨgəm məmə, ‘Iərmənɨg Uhgɨn otəfəri iəni kəti mɨn e təmah təhmen lak. Onakotəkeikei məutətəlɨg e natimnati mɨn rəfin in otəni kəm təmah mautol nəuian.