Search form

Uək Mɨn 3:25

25“Nəniəskasɨkiən u iətəm Uhgɨn təməni=pən kəm rəhan iəni mɨn aupən, in rəhatəmah. Kəni nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən iətəm Uhgɨn təməni kəm tɨpɨtəmah mɨn aupən, in rəhatəmah mɨn, mətəu-inu Uhgɨn təməni=pən kəm Epraham məmə, ‘Oiəkol təuvɨr kəm nətəmimi rəfin e nɨftəni, kəni nati kəti iətəm mipɨm Iosmiəgəh otol, otəfən nəuvɨriən əha kəm nətəmimi ərəfin.’