Search form

Uək Mɨn 3:6

6Mətəu Pitə təməni=pən kəm in məmə, “Rəhak məni tɨkə agɨn. Mətəu nati iətəm iəu iətos, iəkəfɨnə kəm ik. !E nərgɨ Iesu Krɨsto iətəm Nasərɨt, iətəni=pɨnə kəm ik, əhtul maliuək!”