Search form

Uək Mɨn 3:8

8Əmeiko təmətu-pəri məhtul mɨnətaliuək, mətɨtəu=pən ilau mɨhluvən e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni mɨnətaliuək matiuvɨg-iuvɨg-pəri mətəni-vivi Uhgɨn.