Search form

Uək Mɨn 4:11

11Suah kəha inəha, iətəm Nauəuə Rəha Uhgɨn təməni lan məmə,

‘Kəpiel u iətəm itəmah nətəmimi rəha noliən nimə, nəkotəni məmə tərah kəni motəraki lan, mətəu rəueiu in tɨnuva kəpiel təuvɨr agɨn iətəm nimə təhtul-pəri lan.’