Search form

Uək Mɨn 4:25

25Ik nəməghati e nəsanəniən rəha Narmɨn rəham kəm tɨpɨtɨmah u aupən Kig Tefɨt, u in rəham ioluək, kəni in təməni pətɨgəm rəham nəghatiən məmə,

‘?Təhro nətəmimi e nɨtəni pɨsɨn pɨsɨn mɨn nɨkilah tətahmə pɨk lanəha?

Təhro ilah nɨkilah tətəhti məmə okotol nərahiən mɨn əha. Ko kotol pau ko kəsotoliən nati kəti.