Search form

Uək Mɨn 4:26

26Nətəm kəutarmənɨg e nɨtəni mɨn, kəmotol əpenə-penə o nəluagɨniən,

kəni nətəmi asoli mɨn kəutəhuva pəti-pəti,

məmə kotəluagɨn ilah Iərmənɨg Uhgɨn mɨne Iosmiəgəh iətəm in təməni rəkɨs.’