Search form

Uək Mɨn 5:17

Nətəmi asoli mɨn kəmotəmkipən aposɨl mɨn e kaləpus

17Kəni suah u pris asoli agɨn mɨne rəhan mɨn nətəmimi Satusi mɨn u, ilah e pati kətiəh, niəməha təmol pɨk ilah mətəu-inu nətəmimi tepət kɨnəutəpəh ilah mɨnautəhuvən o aposɨl mɨn.