Search form

Uək Mɨn 5:23

23“Nian iəməhuvən e kaləpus, motafu doə tahtɨpəsɨg, lok tətəhkul=pən vi əmə lan, kəni soldiə rəha kaləpus kəutəhtul mauteruh vivi əmə namtɨhluə e kaləpus, mətəu nian iəmoterəh e doə məhuvən imə, mətəu kɨkə-kɨkə əmə imə.”