Search form

Uək Mɨn 5:3

3Mətəu Pitə təməni=pən kəm in məmə, “Anənaiəs. ?Təhro nətegəhan e iərmɨs u Setən tətuva e nɨkim? Nəteiuə e Narmɨn Rəha Uhgɨn kəni mətaskəlɨm nɨpɨlga məni nəuvetɨn rəha nɨftəni məmə rəham.