Search form

Uək Mɨn 5:30

30Itəmah nəmotuhamu rəkɨs Iesu motətu-pəri e nɨgi kəməluau, mətəu Uhgɨn u rəha tɨpɨtah mɨn aupən təmol təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən.