Search form

Uək Mɨn 5:36

36Vi agɨn uəha suah kəti nərgɨn u Teutas, təmietɨgəm=pa mətəni məmə in iətəmi asoli kəti, kəni iuəkɨr nətəmimi fo-hanrɨt kəmotuərisɨg lan. Mətəu kəmohamu in, kəni rəhan nətəmimi kəmotan kətiəh kətiəh, kəni rəhan nətəlɨgiən təmuvən mɨkə.