Search form

Uək Mɨn 5:39

39Mətəu nəmə tatsɨpən o Uhgɨn, ko nəsotosiən nəsanəniən məmə onəkotəniəhu ilah. Məta onəkoteruh məmə itəmah Uhgɨn onəkotərgəhu.”