Search form

Uək Mɨn 5:5

5Nian Anənaiəs təmətəu nəghatiən əha, əmeiko mɨsɨpəri morin rəhan nehagiən tiet. Kəni nətəmimi mɨn əha kəmotətəu nati əha, kəmotəgɨn motərəmrumɨn.