Search form

Uək Mɨn 5:9

9Kəni Pitə təməni=pən kəm in məmə, “?Təhro nəmuol oneuən nətəlɨgiən kəti məmə nəkueiuə e Narmɨn Rəha Iərmənɨg məmə ko təsəhruniən nati u nəmuol? !Ətəu-to! Nətəm kəmohtənɨm rəham iərman, ilah u e namtɨhluə kəutəhuva məmə okotələs mɨn ik.”