Search form

Uək Mɨn 6:14

14Itɨmah iəmotətəu in təməni məmə Iesu u iətəm Nasərɨt, in otələs iahu Nimə Rəha Uhgɨn, kəni məuhlin noliən mɨn u Mosɨs təməfa kəm tah aupən ikɨn.”