Search form

Uək Mɨn 8:1

1Kəni Sol in təmatəhtul əmə nɨkin tətagiən məmə ilah kəmotahtɨmu Stipɨn.

Sol təmoh nətəm kəutəfaki

Mətuəuin e nian əha, nərahiən asoli kɨnotol e niməfaki əpəha Jerusɨləm. Kəni ilah kəmohiet Jerusɨləm motagɨm=pən Jutiə mɨne Səmeriə motəpəh pɨsɨn əmə aposɨl mɨn kəutatɨg Jerusɨləm.