Search form

Uək Mɨn 8:12

12Mətəu nian nətəmimi kəmotətəu nəghatiən iətəm Fɨlɨp tətəni pətɨgəm e nanusiən təuvɨr rəha Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn mɨne nəghatiən rəha Iesu Krɨsto, kəmotəni nɨpəhriəniən lan, kəni kəmol bəptais e lah, nəman mɨne nɨpətan.